Shop

Heavenly Ethiopiques - The Best Of The Ethiopiques Series 2LP

Various

€ 27,00
 • 1. Mulatu Astatqé – Yègellé Tezeta
  3:17
 • 2. Alèmayèhu Eshèté – Tashamanalètch
  4:06
 • 3. Seyoum Gèbrèyès – Hamétègnaw
  3:26
 • 4. Ayaléw Mèsfin – Terèdjew Nèbèr
  3:54
 • 5. Tèshomè Meteku – Yèzèmèd Yèbaed
  3:50
 • 6. Seyfou Yohannes – Mèla Mèla
  3:22
 • 7. Tsegué-Maryam Guèbrou – Presentiment
  3:36
 • 8. Wallias Band – Muziqawi Silt
  3:46
 • 9. Tèsfa-Maryam Kidané – Ewnèt Yèt Lagegnesh
  2:44
 • 10. Gétatchèw Mèkurya – Shellèla Bèsaxophone
  2:43
 • 11. Girma Bèyènè – Ené Nègn Bay Manèsh
  3:55
 • 12. Mahmoud Ahmed – Bèmen Sèbèb Letlash
  4:30
 • 13. Muluqèn Mèllèssè – Hédètch Alu
  5:14
 • 14. Tlahoun Gèssèssè – Lantchi Biyé
  3:04
 • 15. Menelik Wèsnatchèw – Tchèrèqa
  3:16
 • 16. Tèklé Tèsfa-Ezghi – Sélam Tèmagwèt
  3:50
 • 17. Abbèbè Tèssèmma – Ashasha Bèyèw
  3:35
 • 18. Tèwèldè Rèdda – Ab Teqay Qerèbi
  3:30
 • 19. Ali Birra Kan – Ati Fettun Isani Infedhani
  4:45
 • 20. Tsèhaytu Bèraki – Mèdjèmèrya Feqri
  4:07

Best of from the now classic Ethiopiques series. Francis Falcetto, the founder of the series (already 28 Cds available) and THE specialist of Ethiopian music selects, in his view, the best tracks of the series!

He opened his large collection of pictures, vinyl and memorabilia to make the artwork for this double LP gatefold release.

The perfect introduction to the world of Ethiopian music but the specialists will also discover some rare and unknown tracks and artists.

Repressed 2LP edition on 180g from 2022, originally released in 2013

 • Condition: NM (Vinyl) / NM (Cover)
 • Ships within 1 day